Information

Cookies och integritetspolicy
Enligt GDPR måste du som kund känna till vad Foto Yvonne Karlsson / Imagedesk (White Balance AB) sparar för uppgifter om dig. Uppgifterna som sparas är skyddade av lösenord, uppgifterna lämnas inte ut till någon annan och kan endast läsas av Yvonne Karlsson och Imagedesk (White Balance AB). Du kan när som helst begära ut eller välja att jag raderar dina uppgifter som finns sparade här. De sparade uppgifterna behövs för att kunna följa historik om köpta bilder. All fakturering sker i annat system och fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagen. Verksamheten bedrivs journalistiskt och konstnärligt och bilder kan levereras till publik media. Läs mer...
Leveransvillkor
Leveransvillkor enligt BLF:s (Bildeleverantörernas Förening) villkor om inte annat avtalats. Läs mer...
Prislistor
Läs mer...
Kontakta mig för aktuella prislistor
Privata och professionella användare - prislistor Läs mer...
Moms
Moms Läs mer...
Om arkivet
Om arkivet Läs mer...