Information

Cookies och integritetspolicy
Enligt GDPR måste du som kund känna till vad Foto Yvonne Karlsson / Imagedesk (White Balance AB) sparar för uppgifter om dig. Du kan när som helst begära ut eller välja att jag raderar dina uppgifter som finns sparade här. All fakturering sker i annat system och fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagen. Bilder på personer visas publikt på denna hemsida endast om personen på bild gett sitt samtycke till det. Förhandsgranskning av sådana bilder sker antingen genom egen urvalsfolder eller provbilder via e-mail. Verksamheten bedrivs journalistiskt och konstnärligt. Läs mer...
Leveransvillkor
Leveransvillkor enligt BLF:s (Bildeleverantörernas Förening) villkor om inte annat avtalats. Läs mer...
Prislistor
Läs mer...
Kontakta mig för aktuella prislistor
Privata och professionella användare - prislistor Läs mer...
Moms
Moms Läs mer...
Om arkivet
Om arkivet Läs mer...