Om arkivet

På hemsidan publiceras endast ett mycket begränsat urval av mina bilder.

Arkivet från 1980-talet och framåt är mycket omfattande och innehåller först och främst bilder på hästar och hästsport, men även hundar, katter, svenska lantraser och andra husdjur, djur och natur, växter och landskap.

Första bilden publicerades 1995.

För ytterligare GDPR information gällande bild på person hänvisas till Bildleverantörernas förenings uppförandekod som finns på www.blf.se/uppforandekod-gdpr/

Powered by: Imagedesk