Söker du bild på din häst?

Mejla för mer info, eventuella provbilder att titta på och välja bland samt aktuell prislista för privatkunder. 

Listor över fotograferade hästar och ponnyer från 1980-talet och framåt t.o.m. 2020 finns här:

Hästar 2020

Hästar 2019

Hästar t.o.m. 2018 (förenklad lista)

Endast ett mycket begränsat urval av mina bilder visas här på hemsidan. Mycket mer finns i det stora arkivet.

Det går bra att köpa såväl digitala bilder som fotografier och förstoringar gjorda på professionellt fotolabb. Eventuell beställning görs via e-mail. Betalning sker mot faktura, inbetalning till plusgirokonto. Är du under 18 år ska eventuell beställning göras av målsman.

Evenemang 2020 Evenemang 2019 Evenemang 2018 

Evenemang 2017 

Utförligt register över alla fotograferade hästar och ponnyer från 1980-talet och framåt finns som separat excelfil. För mer info, kontakta fotografen.

Foto Yvonne Karlsson     E-mail: horsemeadow01@gmail.com

Powered by: Imagedesk